Професионална гимназия по транспорт
гр. Разлог 2760 (общ. Разлог, обл. Благоевград)
ул. Христо Ботев №75
Телефон/факс: +359 (0)747 80-147; +359 (0)747 80-144
E-mail: pgt.razlog@pgt-razlog.org
Обръщение на началника на РУО-Благоевград (11 преглеждания)
ПРИЗИВ във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб! (4 преглеждания)
Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване по наем на имот - публична държавна собственост, представляващ "Училищен бюфет" (38 преглеждания)
Заповед и Протокол от проведен търг за продажба на движими вещи. (32 преглеждания)
Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост - З броя моторни превозни средства и 1 брой мотокар. (73 преглеждания)
Съобщение (17 преглеждания)
УСПЕХ ЗА МЛАДА ХУДОЖНИЧКА (19 преглеждания)
ПРАЗНИК НА ЧУЖДИТЕ ЕЗИЦИ (21 преглеждания)
На 25 април 2018 г. в ПГ по транспорт в Разлог ще се проведе уъркшоп с ученици на тема "Парадоксът на времето". (22 преглеждания)
55 години Професионална гимнази по транспорт, гр. Разлог (35 преглеждания)
Copyright © 2014 Професионална гимназия по транспорт