Обръщение на началника на РУО-Благоевград (10 преглеждания)
ПРИЗИВ във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб! (4 преглеждания)
Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване по наем на имот - публична държавна собственост, представляващ "Училищен бюфет" (36 преглеждания)
Заповед и Протокол от проведен търг за продажба на движими вещи. (30 преглеждания)
Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост - З броя моторни превозни средства и 1 брой мотокар. (70 преглеждания)
Съобщение (17 преглеждания)
УСПЕХ ЗА МЛАДА ХУДОЖНИЧКА (17 преглеждания)
ПРАЗНИК НА ЧУЖДИТЕ ЕЗИЦИ (21 преглеждания)
На 25 април 2018 г. в ПГ по транспорт в Разлог ще се проведе уъркшоп с ученици на тема "Парадоксът на времето". (21 преглеждания)
55 години Професионална гимнази по транспорт, гр. Разлог (33 преглеждания)
Copyright © 2014 Професионална гимназия по транспорт