Заповед и Протокол от проведен търг за продажба на движими вещи. (6 преглеждания)
Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост - З броя моторни превозни средства и 1 брой мотокар. (55 преглеждания)
Съобщение (12 преглеждания)
УСПЕХ ЗА МЛАДА ХУДОЖНИЧКА (7 преглеждания)
ПРАЗНИК НА ЧУЖДИТЕ ЕЗИЦИ (11 преглеждания)
На 25 април 2018 г. в ПГ по транспорт в Разлог ще се проведе уъркшоп с ученици на тема "Парадоксът на времето". (14 преглеждания)
55 години Професионална гимнази по транспорт, гр. Разлог (18 преглеждания)
Световен ден за правата на човека (16 преглеждания)
Покана за откриване на учебната 2017/2018 година (16 преглеждания)
ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ СЛЕД ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ (26 преглеждания)
Copyright © 2014 Професионална гимназия по транспорт