50-years

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ

ГР. РАЗЛОГ

 
 
 

 

 

  СПЕЦИАЛНОСТИ:
П - Професионализъм

Спедиция, транспортна и складова логистика

Г - Гъвкавост ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО
Т - Традиция АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА 
 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ

  МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

 

ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ОТ 300 ЛВ ЗА УЧЕНИЦИ В 8 КЛАС НА УЧЕБНАТА 2021/ 2022 ГОДИНА.
 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

Обръщение на началника на РУО-Благоевград (14 преглеждания)
ПРИЗИВ във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб! (5 преглеждания)
Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване по наем на имот - публична държавна собственост, представляващ "Училищен бюфет" (42 преглеждания)
Заповед и Протокол от проведен търг за продажба на движими вещи. (34 преглеждания)
Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост - З броя моторни превозни средства и 1 брой мотокар. (77 преглеждания)
Съобщение (17 преглеждания)
УСПЕХ ЗА МЛАДА ХУДОЖНИЧКА (22 преглеждания)
ПРАЗНИК НА ЧУЖДИТЕ ЕЗИЦИ (25 преглеждания)
На 25 април 2018 г. в ПГ по транспорт в Разлог ще се проведе уъркшоп с ученици на тема "Парадоксът на времето". (27 преглеждания)
55 години Професионална гимнази по транспорт, гр. Разлог (36 преглеждания)
прегледай всички новини 

 

Copyright © 2014 Професионална гимназия по транспорт