Съдържание на публична покана

 

 

Днес (16.05.2024г.) ПГ по транспорт, Разлог откри  нова процедура за възлагане на обществена поръчка.

 

Обява за събиране на оферти за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 или ал. 7 от ЗОП - „Изграждане на нова спортна площадка в УПИ IV, кв. 73 ПИ с идентификатор 61813.750.47 по одобрени КК и КР на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“.

 

Указания към участници.

 

Техническа спецификация.

 

Проект на договор.

 

Инвестиционен проект.

 

 

Информация от Национална агенция за приходите (7 преглеждания)
По случай Деня на европейските автори (0 преглеждания)
Обръщение на началника на РУО-Благоевград (15 преглеждания)
ПРИЗИВ във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб! (5 преглеждания)
Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване по наем на имот - публична държавна собственост, представляващ "Училищен бюфет" (45 преглеждания)
Заповед и Протокол от проведен търг за продажба на движими вещи. (37 преглеждания)
Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост - З броя моторни превозни средства и 1 брой мотокар. (81 преглеждания)
Съобщение (18 преглеждания)
УСПЕХ ЗА МЛАДА ХУДОЖНИЧКА (26 преглеждания)
ПРАЗНИК НА ЧУЖДИТЕ ЕЗИЦИ (30 преглеждания)
прегледай всички новини 

 

Copyright © 2014 Професионална гимназия по транспорт