Кратка история на Професионална гимназия по транспорт - гр. Разлог

 

Откриването на училището е в края на 1963 година.За директор е назначен Любен Димитров от София. През януари 1964 г. пристигат първите ученици - курсисти. Първоначалната сграда на училището е в центъра на град Разлог, където се е помещавал бившият участък на МВР. Учебните занятия по теория започват на 1 февруари 1964 год. Училището се нарича ПТУ по Автотранспорт, със срок на обучение 2 години и с две специалности - „Шофьор” и „Автомонтьор”.

От 01.09.1964 год. директор на училището е Георги Драговчев. През учебната 1970 /71 год. патрон на училището става Асен Лагадинов. Същата година по предложение на Министерството на Транспорта  училището от ПТУ става СПТУ с тригодишен срок на обучение със специалности „Автомобилен монтьор и водач на МПС кат. "С" и „Електромонтьор”. От октомври 1978 год. за зам. директор по учебната част е назначен Борис Хаджиев.

От 01.12.1981 год. директор на училището е Цоло Цолов. През 1983 година е направена първата копка на новата сграда на учебния комплекс. От 01.09.1984 год. във връзка с преустройството на образователната система в училището е приета първата паралелка УПК със срок на обучение 1 година.Значителен принос в по-нататъшното развитие на училището е откриването на паралелка техникум през учебната 1985 /86 година със срок на обучение 4 години по специалностите: "Експлоатация на автомобили и кари" и "Водач на МПС категория „С”.

От 01.09.1987 год. приемът на училището е разширен с нова форма на обучение - задочно обучение над средно образование по две специалности: "Експлоатация на автомобилния транспорт" и "Експлоатация и ремонт на автомобили и кари" с квалификация „Техник - икономист”.

По повод 25 годишен юбилей на 03 май 1989 г. училището е наградено с Указ на Държавния съвет с орден "Кирил и Методий"-II степен, а преподавателите Г. Семерджиев, Гр. Калоянова, Ив. Радев, В. Панев, Цв. Църнева получават значка "Отличник на министерството на транспорта и Просветата".

От 01.09.1990 год. СПТУ по автотранспортсе преобразува в Техникум по транспорт.
От 05.02.1990 г. обучението се провежда в новата сграда, която е тържествено открита на 21.03.1990г. През учебната 1998/1990 година е въведена нова специалност "Електротехника на автомобилния транспорт".

От февруари 1997 г. помощник директор е Иван Йорданов.От учебната 1997/1998 година специалностите са:„Електротехника на автомобилния транспорт”; „Управление на транспортно предприятие” „Автомобили и кари” , трите със срок на обучение 4 години и „Автомобилен монтьор и водач на МПС – категория С” със срок на обучение 3 години.

От 23.07.1998г. директор на училището е Николай Татарски. През учебната 2003/2004 година е въведена нова специалност „Счетоводна отчетност”, а от учебната 2008/2009 год. е открита специалността „Газова техника”.

От 07.04.2003 год. училището е преименувано в Професионална гимназия по Транспорт.
От 11.10.2007 год. директор на училището е Михаил Мазнев, а заместник директор е Стефан Берберов.

От 28.06.2010 год. директор е Емилия Йорданова. Тя успява да обедини училищният колектив и в момента ПГ по транспорт е утвърден комплекс по транспорт и икономика, който подготвя кадри с много добра квалификация. Тези специалисти се реализират успешно на пазара на труда. Благодарение на усилията на целия колектив и на госпожа Йорданова през учебната 2012/2013 г. е извършен прием след 7 клас, специалност „Оперативен счетоводител”.

През настоящата, юбилейна за гимназията година специалностите в ПГ по транспорт са:

1. „Оперативен счетоводител” – прием след 7 клас.

2. „Оперативен счетоводител” – прием след 8 клас.

3. „Автотранспортна техника” – прием след 8 клас.

 

                                           Велко Ковачев, старши учител по история и цивилизация – март, 2014 г.

Информация от Национална агенция за приходите (7 преглеждания)
По случай Деня на европейските автори (0 преглеждания)
Обръщение на началника на РУО-Благоевград (15 преглеждания)
ПРИЗИВ във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб! (5 преглеждания)
Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване по наем на имот - публична държавна собственост, представляващ "Училищен бюфет" (45 преглеждания)
Заповед и Протокол от проведен търг за продажба на движими вещи. (37 преглеждания)
Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост - З броя моторни превозни средства и 1 брой мотокар. (81 преглеждания)
Съобщение (18 преглеждания)
УСПЕХ ЗА МЛАДА ХУДОЖНИЧКА (26 преглеждания)
ПРАЗНИК НА ЧУЖДИТЕ ЕЗИЦИ (30 преглеждания)
прегледай всички новини 

 

Copyright © 2014 Професионална гимназия по транспорт