Кратка история на Професионална гимназия по транспорт - гр. Разлог

 

Откриването на училището е в края на 1963 година.За директор е назначен Любен Димитров от София. През януари 1964 г. пристигат първите ученици - курсисти. Първоначалната сграда на училището е в центъра на град Разлог, където се е помещавал бившият участък на МВР. Учебните занятия по теория започват на 1 февруари 1964 год. Училището се нарича ПТУ по Автотранспорт, със срок на обучение 2 години и с две специалности - „Шофьор” и „Автомонтьор”.

От 01.09.1964 год. директор на училището е Георги Драговчев. През учебната 1970 /71 год. патрон на училището става Асен Лагадинов. Същата година по предложение на Министерството на Транспорта  училището от ПТУ става СПТУ с тригодишен срок на обучение със специалности „Автомобилен монтьор и водач на МПС кат. "С" и „Електромонтьор”. От октомври 1978 год. за зам. директор по учебната част е назначен Борис Хаджиев.

От 01.12.1981 год. директор на училището е Цоло Цолов. През 1983 година е направена първата копка на новата сграда на учебния комплекс. От 01.09.1984 год. във връзка с преустройството на образователната система в училището е приета първата паралелка УПК със срок на обучение 1 година.Значителен принос в по-нататъшното развитие на училището е откриването на паралелка техникум през учебната 1985 /86 година със срок на обучение 4 години по специалностите: "Експлоатация на автомобили и кари" и "Водач на МПС категория „С”.

От 01.09.1987 год. приемът на училището е разширен с нова форма на обучение - задочно обучение над средно образование по две специалности: "Експлоатация на автомобилния транспорт" и "Експлоатация и ремонт на автомобили и кари" с квалификация „Техник - икономист”.

По повод 25 годишен юбилей на 03 май 1989 г. училището е наградено с Указ на Държавния съвет с орден "Кирил и Методий"-II степен, а преподавателите Г. Семерджиев, Гр. Калоянова, Ив. Радев, В. Панев, Цв. Църнева получават значка "Отличник на министерството на транспорта и Просветата".

От 01.09.1990 год. СПТУ по автотранспортсе преобразува в Техникум по транспорт.
От 05.02.1990 г. обучението се провежда в новата сграда, която е тържествено открита на 21.03.1990г. През учебната 1998/1990 година е въведена нова специалност "Електротехника на автомобилния транспорт".

От февруари 1997 г. помощник директор е Иван Йорданов.От учебната 1997/1998 година специалностите са:„Електротехника на автомобилния транспорт”; „Управление на транспортно предприятие” „Автомобили и кари” , трите със срок на обучение 4 години и „Автомобилен монтьор и водач на МПС – категория С” със срок на обучение 3 години.

От 23.07.1998г. директор на училището е Николай Татарски. През учебната 2003/2004 година е въведена нова специалност „Счетоводна отчетност”, а от учебната 2008/2009 год. е открита специалността „Газова техника”.

От 07.04.2003 год. училището е преименувано в Професионална гимназия по Транспорт.
От 11.10.2007 год. директор на училището е Михаил Мазнев, а заместник директор е Стефан Берберов.

От 28.06.2010 год. директор е Емилия Йорданова. Тя успява да обедини училищният колектив и в момента ПГ по транспорт е утвърден комплекс по транспорт и икономика, който подготвя кадри с много добра квалификация. Тези специалисти се реализират успешно на пазара на труда. Благодарение на усилията на целия колектив и на госпожа Йорданова през учебната 2012/2013 г. е извършен прием след 7 клас, специалност „Оперативен счетоводител”.

През настоящата, юбилейна за гимназията година специалностите в ПГ по транспорт са:

1. „Оперативен счетоводител” – прием след 7 клас.

2. „Оперативен счетоводител” – прием след 8 клас.

3. „Автотранспортна техника” – прием след 8 клас.

 

                                           Велко Ковачев, старши учител по история и цивилизация – март, 2014 г.

Обръщение на началника на РУО-Благоевград (13 преглеждания)
ПРИЗИВ във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб! (5 преглеждания)
Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване по наем на имот - публична държавна собственост, представляващ "Училищен бюфет" (40 преглеждания)
Заповед и Протокол от проведен търг за продажба на движими вещи. (34 преглеждания)
Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост - З броя моторни превозни средства и 1 брой мотокар. (74 преглеждания)
Съобщение (17 преглеждания)
УСПЕХ ЗА МЛАДА ХУДОЖНИЧКА (19 преглеждания)
ПРАЗНИК НА ЧУЖДИТЕ ЕЗИЦИ (23 преглеждания)
На 25 април 2018 г. в ПГ по транспорт в Разлог ще се проведе уъркшоп с ученици на тема "Парадоксът на времето". (23 преглеждания)
55 години Професионална гимнази по транспорт, гр. Разлог (36 преглеждания)
прегледай всички новиниSTEM Discovery Week Partner in 2019

SDW19 banner

STEM Discovery Week 2019 is a joint international initiative that invites projects, organisations and schools across Europe and around the world, to celebrate careers and studies in the fields of Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM). The tagline for this year’s campaign is “best practices in using innovative STEM resources”. The primary focus of this year's campaign, is to showcase how teaching materials and other learning resources are used in educational activities.

Interested to become a partner?

By committing to the STEM Discovery Week 2019, the partners agree to:

  • Organise and share information about activities or actions in STEM education as part of the STEM Discovery Week campaign.
  • Encourage third parties to support and join the initiative by organising STEM activities or actions of their own and share information about them as part of the STEM Discovery Week campaign.
  • Publish on their web page information in support of the STEM Discovery Week campaign, hence facilitating an active exchange of information among projects, organisations and schools.

For more information on the registration steps that potential partners need to follow, please consult this document here.

Are you organising a STEM activity around April 2019?

Include it on the map! Participants organising STEM activities and actions from 1 February to 30 April 2019 may also enter the STEM Discovery Week competitions. Visit the competitions' section on the Scientix online portal for more information here.

<

STEM Discovery Week activities' map

 

 

Copyright © 2014 Професионална гимназия по транспорт