РЪКОВОДСТВО

 

ДИРЕКТОР:

 Емилия Иванова Йорданова

 

Заместник директор по учебно-производствена дейност:

  инж. Светла Йорданова Адамичина


Заместник директор по административно-стопанска дейност:

Десислава Георгиева Калоянова


 

Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване по наем на имот - публична държавна собственост, представляващ "Училищен бюфет" (18 преглеждания)
Заповед и Протокол от проведен търг за продажба на движими вещи. (11 преглеждания)
Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост - З броя моторни превозни средства и 1 брой мотокар. (57 преглеждания)
Съобщение (13 преглеждания)
УСПЕХ ЗА МЛАДА ХУДОЖНИЧКА (7 преглеждания)
ПРАЗНИК НА ЧУЖДИТЕ ЕЗИЦИ (12 преглеждания)
На 25 април 2018 г. в ПГ по транспорт в Разлог ще се проведе уъркшоп с ученици на тема "Парадоксът на времето". (14 преглеждания)
55 години Професионална гимнази по транспорт, гр. Разлог (19 преглеждания)
Световен ден за правата на човека (16 преглеждания)
Покана за откриване на учебната 2017/2018 година (16 преглеждания)
прегледай всички новиниSTEM Discovery Week Partner in 2018

SDW18 banner

STEM Discovery Week 2018 is a joint international initiative that invites projects, organisations and schools across Europe and around the world, to celebrate careers and studies in the fields of Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM). The tagline for this year’s campaign “say yes to STEM” describes the partners’ open - minded and dedicated support to STEM subjects at school, as well as wide - ranging collaboration among stakeholders in the area.

Interested to become a partner?

By committing to the STEM Discovery Week 2018, the partners agree to:

  • Organise and share i nformation about activities in STEM education as part of the STEM Discovery Week campaign.
  • Encourage third parties to support and join the initiative by organising STEM activities of their own and share information about them as part of the STEM D iscovery Week campaign.
  • Publish on their web page information in support of the STEM Discovery Week campaign, hence facilitating an active exchange of information among projects, organisations and schools.

For more information on the registration steps that potential partners need to follow, please consult this document here.

Are you organising a STEM event around April 2018?

Incl ude it on the map! Participants organising STEM activities in the course of April 2018, may also enter the STEM Discovery Week competitions. Visit the competitions' section for more information here.

STEM Discovery Week activities' map

 

Copyright © 2014 Професионална гимназия по транспорт