Списък на педагогическия персонал в ПГ по транспорт, град Разлог

 1. д-р Магдалена Шекерлийска – директор - тел: 0747/80147; 80144: имейл: pgt.razlog@mail.bg

 2. Десислава Георгиева Калоянова – зам. директор по АСД

 3. инж. Светла Йорданова Адамичина – зам. директор по УПД

 4. Петър Димитров Манушкин - учител по БЕЛ

 5. Силвия Костадинова Бележкова - учител по БЕЛ

 6. Росица Атанасова Чилева - старши учител по руски език

 7. Зинаида Велкова Тончева – старши учител по английски език

 8. Тодор Георгиев Джумайлиев – учител по английски език

 9. инж. Цветанка Иванова Даракчиева – старши учител по математика и физика

 10. Анета Самуилова Даилова - учител по информатика и ИТ

 11. Христина Илиева Попова – старши учител по география и икономика

 12. Велко Георгиев Ковачев – старши учител по история и цивилизация

 13. Мария Гаврилова Милина – старши учител по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда

 14. Борислав Иванов Иванов – старши учител по физическа култура и спорт

 15. инж. Елена Борисова Кисова – старши учител по теоретично обучение

 16. инж. Елена Янкова Колчева – старши учител по практическо обучение

 17. Татяна Петрова Тинчева - старши учител по обществени науки

 18. Силвия Иванова Благоева – старши учител по икономически дисциплини

 19. Екатерина Емилова Маджарска – учител по икономически дисциплини

 20. Мария Илиева Бозова - учител по икономически дисциплини

 21. Искра Димитрова Горелска – старши възпитател

 22. Симо Димчов Страхилов – старши възпитател

 23. Костадин Николов Чаков– възпитател

 24. инж. Александър Андреев Мунин – учител по практическо обучение

 25. Славей Иванов Чилев – учител по практическо обучение

 26. Елена Христова Шаламанова – училищен психолог

Информация от Национална агенция за приходите (7 преглеждания)
По случай Деня на европейските автори (0 преглеждания)
Обръщение на началника на РУО-Благоевград (15 преглеждания)
ПРИЗИВ във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб! (5 преглеждания)
Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване по наем на имот - публична държавна собственост, представляващ "Училищен бюфет" (45 преглеждания)
Заповед и Протокол от проведен търг за продажба на движими вещи. (37 преглеждания)
Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост - З броя моторни превозни средства и 1 брой мотокар. (81 преглеждания)
Съобщение (18 преглеждания)
УСПЕХ ЗА МЛАДА ХУДОЖНИЧКА (26 преглеждания)
ПРАЗНИК НА ЧУЖДИТЕ ЕЗИЦИ (30 преглеждания)
прегледай всички новини 

 

Copyright © 2014 Професионална гимназия по транспорт