Списък на педагогическия персонал в ПГ по транспорт, град Разлог

 1. д-р Магдалена Шекерлийска – директор - тел: 0747/80147; 80144: имейл: pgt.razlog@mail.bg

 2. Десислава Георгиева Калоянова – зам. директор по АСД

 3. инж. Светла Йорданова Адамичина – зам. директор по УПД

 4. Петър Димитров Манушкин - учител по БЕЛ

 5. Силвия Костадинова Бележкова - учител по БЕЛ

 6. Росица Атанасова Чилева - старши учител по руски език

 7. Зинаида Велкова Тончева – старши учител по английски език

 8. Тодор Георгиев Джумайлиев – учител по английски език

 9. инж. Цветанка Иванова Даракчиева – старши учител по математика и физика

 10. Анета Самуилова Даилова - учител по информатика и ИТ

 11. Христина Илиева Попова – старши учител по география и икономика

 12. Велко Георгиев Ковачев – старши учител по история и цивилизация

 13. Мария Гаврилова Милина – старши учител по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда

 14. Борислав Иванов Иванов – старши учител по физическа култура и спорт

 15. инж. Елена Борисова Кисова – старши учител по теоретично обучение

 16. инж. Елена Янкова Колчева – старши учител по практическо обучение

 17. Татяна Петрова Тинчева - старши учител по обществени науки

 18. Силвия Иванова Благоева – старши учител по икономически дисциплини

 19. Екатерина Емилова Маджарска – учител по икономически дисциплини

 20. Мария Илиева Бозова - учител по икономически дисциплини

 21. Искра Димитрова Горелска – старши възпитател

 22. Симо Димчов Страхилов – старши възпитател

 23. Костадин Николов Чаков– възпитател

 24. инж. Александър Андреев Мунин – учител по практическо обучение

 25. Славей Иванов Чилев – учител по практическо обучение

 26. Елена Христова Шаламанова – училищен психолог

Обръщение на началника на РУО-Благоевград (13 преглеждания)
ПРИЗИВ във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб! (5 преглеждания)
Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване по наем на имот - публична държавна собственост, представляващ "Училищен бюфет" (40 преглеждания)
Заповед и Протокол от проведен търг за продажба на движими вещи. (34 преглеждания)
Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост - З броя моторни превозни средства и 1 брой мотокар. (75 преглеждания)
Съобщение (17 преглеждания)
УСПЕХ ЗА МЛАДА ХУДОЖНИЧКА (21 преглеждания)
ПРАЗНИК НА ЧУЖДИТЕ ЕЗИЦИ (23 преглеждания)
На 25 април 2018 г. в ПГ по транспорт в Разлог ще се проведе уъркшоп с ученици на тема "Парадоксът на времето". (23 преглеждания)
55 години Професионална гимнази по транспорт, гр. Разлог (36 преглеждания)
прегледай всички новиниSTEM Discovery Week Partner in 2019

SDW19 banner

STEM Discovery Week 2019 is a joint international initiative that invites projects, organisations and schools across Europe and around the world, to celebrate careers and studies in the fields of Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM). The tagline for this year’s campaign is “best practices in using innovative STEM resources”. The primary focus of this year's campaign, is to showcase how teaching materials and other learning resources are used in educational activities.

Interested to become a partner?

By committing to the STEM Discovery Week 2019, the partners agree to:

 • Organise and share information about activities or actions in STEM education as part of the STEM Discovery Week campaign.
 • Encourage third parties to support and join the initiative by organising STEM activities or actions of their own and share information about them as part of the STEM Discovery Week campaign.
 • Publish on their web page information in support of the STEM Discovery Week campaign, hence facilitating an active exchange of information among projects, organisations and schools.

For more information on the registration steps that potential partners need to follow, please consult this document here.

Are you organising a STEM activity around April 2019?

Include it on the map! Participants organising STEM activities and actions from 1 February to 30 April 2019 may also enter the STEM Discovery Week competitions. Visit the competitions' section on the Scientix online portal for more information here.

<

STEM Discovery Week activities' map

 

 

Copyright © 2014 Професионална гимназия по транспорт