Материална база


Професионалната гимназия разполага с:

- 20 специализирани кабинета

- 3 компютърни кабинета с достъп до Интернет

- 3 кабинета оборудвани с мултемиедия

- физкултурен салон

- тенис зала

- фитнес зала

Училището разполага с:

- медицински и стоматологичен кабинети

- конферентна зала

- общежитие и стол за хранене

Обръщение на началника на РУО-Благоевград (14 преглеждания)
ПРИЗИВ във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб! (5 преглеждания)
Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване по наем на имот - публична държавна собственост, представляващ "Училищен бюфет" (41 преглеждания)
Заповед и Протокол от проведен търг за продажба на движими вещи. (34 преглеждания)
Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост - З броя моторни превозни средства и 1 брой мотокар. (76 преглеждания)
Съобщение (17 преглеждания)
УСПЕХ ЗА МЛАДА ХУДОЖНИЧКА (22 преглеждания)
ПРАЗНИК НА ЧУЖДИТЕ ЕЗИЦИ (23 преглеждания)
На 25 април 2018 г. в ПГ по транспорт в Разлог ще се проведе уъркшоп с ученици на тема "Парадоксът на времето". (24 преглеждания)
55 години Професионална гимнази по транспорт, гр. Разлог (36 преглеждания)
прегледай всички новини 

 

Copyright © 2014 Професионална гимназия по транспорт