Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване по наем на имот - публична държавна собственост, представляващ "Училищен бюфет"
 05-03-2019 10:58:14

Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване по наем на имот - публична държавна собственост, представляващ "Училищен бюфет"

 

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4

Приложение № 5 Проект на договор

Тръжна документация


 Заповед и Протокол от проведен търг за продажба на движими вещи.
 22-01-2019 18:56:52

Заповед и Протокол от проведен търг за продажба на движими вещи.

Заповед

Протокол


 Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост - З броя моторни превозни средства и 1 брой мотокар.
 04-07-2018 14:19:18

 Съобщение
 03-07-2018 11:36:00

 УСПЕХ ЗА МЛАДА ХУДОЖНИЧКА
 19-04-2018 12:37:38

Ученичката Даря Атанас Андриова от Х клас завоюва първо място в националния конкурс, организиран от Общински съвет по наркотични вещества Благоевград на тема “Човекът – свободен и независим” за ученици от V до XII клас в раздел „Изобразително изкуство“ Поздравления за Даря и пожелания за нови успехи!


предишна 1 от 10 следваща
F}EDp3~L9%SB
Copyright © 2014 Професионална гимназия по транспорт