Обръщение на началника на РУО-Благоевград
 16-03-2020 10:33:34

  ПРИЗИВ във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб!
 15-03-2020 11:26:57

 Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване по наем на имот - публична държавна собственост, представляващ "Училищен бюфет"
 05-03-2019 10:58:14

Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване по наем на имот - публична държавна собственост, представляващ "Училищен бюфет"

 

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4

Приложение № 5 Проект на договор

Тръжна документация


 Заповед и Протокол от проведен търг за продажба на движими вещи.
 22-01-2019 18:56:52

Заповед и Протокол от проведен търг за продажба на движими вещи.

Заповед

Протокол


 Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост - З броя моторни превозни средства и 1 брой мотокар.
 04-07-2018 14:19:18

предишна 1 от 10 следваща
Copyright © 2014 Професионална гимназия по транспорт